自然号 - 给广大网友解决创业的问题
当前位置:首页 > 投稿 >正文
已解决

赠组词有哪些(三年级下册赠字组词大全)

来自网友赠字组词大全提问 提问时间:2023-08-28 22:22:38 阅读次数:16

答案

本文赠组词有哪些(三年级下册赠字组词大全)内容都在下面,请亲们详细阅读,祝您开心!

赠[zèng]在开头

赠饯 [zèng jiàn]

向人送别时赠送礼品并设宴饯行。

赠玉 [zèng yù]

谓落葬时将玉埋入墓*。

赠远 [zèng yuǎn]

赠送东西给远行的人。

赠枕 [zèng zhěn]

唐人小说载,有卢生在邯郸旅店中,遇道士吕翁,翁赠之以枕,生睡入梦,历数十年荣华富贵。及醒,主人炊黄粱尚未熟。见唐沈既济《枕中记》。后用为富贵如幻梦之典。

赠赐 [zèng cì]

赠送赏赐。亦指赠送赏赐的财物。

赠彩 [zèng cǎi]

奖品。

赠答 [zèng dá]

谓以诗文互相赠送酬答。 互赠礼物、诗歌等

赠刀 [zèng dāo]

《晋书.王览传》:“初,吕虔有佩刀,工相之,以为必登三公,可服此刀。虔谓祥(王祥)曰:‘苟非其人,刀或为害。卿有公辅之量,故以相与。’祥固辞,强之乃受。祥临薨,以刀授览(祥弟王览)曰:‘汝后必兴,足称此刀。’览后奕世多贤才,兴于江左矣。”后世因以“赠刀”为赞许别人堪负重任,前程远大之典。

赠鞭 [zèng biān]

《左传.文公十三年》载:晋大夫士会奔秦,晋恐士会为秦所用,就派魏寿馀到秦策动士会回晋。士会离秦时,秦大夫绕朝“赠之以策,曰:‘子无谓秦无人,吾谋适不用也。’”杜预注:“策,马檛。”后即以“赠鞭”喻策马快行。

赠处 [zèng chǔ]

《礼记.檀弓下》:“子路去鲁,谓颜渊曰:‘何以赠我?’……﹝颜渊﹞谓子路曰:‘何以处我?’”后以“赠处”为朋友分别时互赠勉励之言的典故。

赠公 [zèng gōng]

古代敬称官员的父亲。

赠告 [zèng gào]

指古代官员和家属死后被朝廷追封爵位和称号。

赠酬 [zèng chóu]

赠送以示酬劳的东西。酬,同“酬”。

赠赗 [zèng fèng]

赠送车马等以助人送葬。

赠别 [zèng bié]

送别时以物品或诗文言词等相赠。 赠送礼品,远送离别;赠言而别年年御沟柳,赠别雨霏霏。——马戴诗

赠封 [zèng fēng]

古代朝廷对官员家属赐以爵位和称号。

赠予 [zèng yǔ]

送财物或他物给人。亦指赠给的财物等。

赠虔刀 [zèng qián dāo]

见“赠刀”。

赠死 [zèng sǐ]

谓向死者赠送东西。

赠赉 [zèng lài]

犹赠送。

赠宝刀 [zèng bǎo dāo]

见“赠刀”。

赠芳 [zèng fāng]

送花。

赠佩 [zèng pèi]

传说周代郑交甫至汉皋,遇江妃两女,解佩两珠与之,交甫受而怀之,行数十步,两女不见,珠亦随失。

赠鲤 [zèng lǐ]

1.《孔子家语.本姓》:“﹝孔子﹞至十九,娶于宋之并官氏,一岁而生伯鱼。鱼之生也,鲁昭公以鲤鱼赐孔子,荣君之贶,故因以名曰鲤,而字伯鱼。”后用“赠鲤”比喻赠给贤子以嘉名。 2.《乐府诗集.相和歌辞十三.饮马长城窟行》:“客从远方来,遗我双鲤鱼。呼儿烹鲤鱼,中有尺素书。”后以“赠鲤”谓寄人以书信。

赠孝 [zèng xiào]

赠送财物以吊孝。

赠行 [zèng xíng]

临别相赠。

赠贿 [zèng huì]

赠送财物。

赠粟 [zèng sù]

语出《三国志.吴志.鲁肃传》:“周瑜为居巢长,将数百人故过候肃,并求资粮。肃家有两囷米,各三千斛,肃乃指一囷与周瑜,瑜益知其奇也,遂相亲结。”后因以“赠粟”为慷慨解囊相赠之典。

赠言 [zèng yán]

用良言相勉励。多用于临别之时。语本《荀子.非相》:“故赠人以言,重于金石珠玉。” 临别给朋友留下的忠告或鼓励的话临别赠言

赠劳 [zèng láo]

赠送财物表示慰劳。

赠襚 [zèng suì]

赠死者以衣衾。后泛指赠送财物以助治丧。

赠送 [zèng sòng]

1.赠别送行。 2.无代价地将财物或称号等给予别人。 用馈赠送礼的方式为 提供某些东西赠送小礼品一份

赠米 [zèng mǐ]

古代官府留待贴补经费不足的米。

赠恤 [zèng xù]

亦作“赠卹”。对死者家属赠送财物加以抚恤。

赠礼 [zèng lǐ]

赠送的礼物。如:赠礼甚厚。

赠傩 [zèng nuó]

古代送走疫鬼的一种仪式。

赠耗 [zèng hào]

旧时征收赋税,以转运亏损为名,额外加征以供弥补的一种杂税。

赠药 [zèng yào]

《晋书.羊祜传》:“祜与陆抗相对,使命交通,抗称祜之德量,虽乐毅﹑诸葛孔明不能过也。抗尝病,祜馈之药,抗服之无疑心。人多谏抗,抗曰:‘羊祜岂鴆人者!’时谈以为华元﹑子反复见于今日。”后因以“赠药”为辑睦边境之典。

赠序 [zèng xù]

文体名。赠言惜别的文章。

赠君 [zèng jūn]

犹赠公。

赠扇 [zèng shàn]

《晋书.文苑传.袁宏》:“**常赏其机对辩速。后安为扬州刺史,宏自吏部郎出为东阳郡,乃祖道于冶亭。时贤皆集,安欲以卒迫试之,临别执其手,顾就左右取一扇而授之曰:‘聊以赠行。’宏应声答曰:‘辄当奉扬仁风,慰彼黎庶。’时人叹其率而能要焉。”后世即以“赠扇”为勉励赴任之官施行仁政﹑造福百姓之典。

赠施 [zèng shī]

赠送施舍。

赠与 [zèng yǔ]

赠送。 赠送;法律上指把自己的财产无条件地转移给他人;作为经济上的援助所给与的货币或财产。也作“赠予”

赠嫁 [zèng jià]

1.犹陪嫁。 2.指陪嫁的婢女。

赠给 [zèng gěi]

赠人玫瑰 [zèng rén méi gui]

有时候,一个发自内心的小小的善行,也会铸就大爱的人生舞台。

赠从弟 [zèng cóng dì]

陈柞明评论刘桢的诗,用了“翠峰插空,高云曳壁”的精妙比喻(《采菽堂古诗选》)。

赠品** [zèng pǐn guǎng gào]

以赠品为号召促进产品销售的**。

赠读 [zèng dú]

指的是免费,以贵宾身份参加。

赠票 [zèng piào]

赠送入场券:免费~。

赠增 [zèng zēng]

赠就是送,给予的意思,“贝”指财物,“曾”意为“重复使用的”、“二手的”。

赠諡 [zèng shì]

亦作“赠謚”。古代帝王、官员死后,根据其生前事迹赠给一个表示褒贬的称号。《魏书·甄琛传》:“但比来赠諡,於例普重,如 甄琛 之流,无不复諡。”《陈书·世祖纪》:“又詔师旅以来,将士死王事者,并加赠謚。”《宋史·司马光传》:“靖康 元年,还赠諡。”《清史稿·职官志一》:“勋戚、文武大臣请葬祭、赠諡,必移所司覈行。”

赠[zèng]在结尾

祖赠 [zǔ zèng]

祭奠,祭献。

转赠 [zhuǎn zèng]

把收到的礼物赠送给别人。 把别人送给的礼物再送另外的人

追赠 [zhuī zèng]

死后赠官。 在人死后授予某种官职或称号

遗赠 [wèi zèng]

遗嘱中指明立遗嘱人于其死后把自己的财产赠给国家、集体或法定继承人以外的人。 立下遗嘱将财产的一部或全部赠给别人

贻赠 [yí zèng]

馈赠,赠送。

貤赠 [yí zèng]

谓将本身和妻室封诰呈请朝廷移赠给先人。

脱赠 [tuō zèng]

解物相赠。亦指以物相赠。

腆赠 [tiǎn zèng]

厚赠。

堂赠 [táng zèng]

古代年终驱送瘟疫和不祥的一种礼俗。

田方赠 [tián fāng zèng]

指田子方赠狐白裘予子思事。汉刘向《说苑.立节》:“子思居于卫,缊袍无表,二旬而九食。田子方闻之,使人遗狐白之裘。恐其不受,因谓之曰:‘吾假人,遂亡之;吾与人也,如弃之。’子思辞而不受。子方曰:‘我有子无,何故不受?’子思曰:‘伋闻之,妄与,不如遗弃物于沟壑;伋虽贫也,不*以身为沟壑,是以不敢当也。’”

赏赠 [shǎng zèng]

馈赠。

颁赠 [bān zèng]

犹颁赐。 授予,尤指在公开典礼中授予(如学位或贵族的称号)

持赠 [chí zèng]

持物赠人。

册赠 [cè zèng]

以册书对死者追加封赐。

漕赠 [cáo zèng]

1.亦称“漕截”。 2.旧时指于征收漕粮正税外所加收的赠贴。

策赠 [cè zèng]

以策书封赠官爵谥号。

酬赠 [chóu zèng]

1.以礼物﹑金钱等为赠以表谢意。 2.诗词唱和。

宸赠 [chén zèng]

皇帝的赏赐。

充赠 [chōng zèng]

犹馈赠。

宠赠 [chǒng zèng]

指帝王赠与。

辍赠 [chuò zèng]

谓取物相赠。辍,通“掇”。

吊赠 [diào zèng]

谓吊唁并赠送财物。

奉赠 [fèng zèng]

敬辞,赠送。 敬辞。赠与

封赠 [fēng zèng]

1.封建时代推恩臣下﹐将官爵授予其父母。父母存者称封﹐死者称赠。封赠之制﹐起于晋与南朝宋﹐至唐始备。最初仅及于父母,唐末五代以后,始上追曾祖﹑祖﹑父母三代﹐往往以子孙的官位为赠。 2.泛指一般的封号。

逢贤把赠 [féng xián bǎ zèng]

汉刘向《新序.节士》:“延陵季子将西聘晋,带寶剑以过徐君。徐君观剑,不言而**之。延陵季子为有上国之使,未献也,然其心许之矣,致使于晋,故反则徐君死于楚,于是脱剑致之嗣君。从者止之曰:‘此吴国之寶,非所以赠也。’延陵季子曰:‘吾非赠之也。先日吾来,徐君观吾剑,不言而其**之。吾为有上国之使,未献也。虽然,吾心许之矣。今死而不进,是欺心也;爱剑伪心,廉者不为也。’遂脱剑致之嗣君。嗣君曰:‘先君无命,孤不敢受剑。’于是季子以剑带徐君墓树而去。徐人嘉而歌之曰:‘延陵季子兮不忘故,脱千金之剑兮带丘墓。’”后以“逢

惠赠 [huì zèng]

敬辞,指对方赠予(财物)。

贿赠 [huì zèng]

谓以财物奉赠。

回赠 [huí zèng]

接受赠礼后


赠组词有哪些(三年级下册赠字组词大全)

本文赠组词有哪些(三年级下册赠字组词大全)的内容就到这里,感谢大家的支持。

99%的人还看了

版权申明

本文"赠组词有哪些(三年级下册赠字组词大全) ":http://www.jdwwe.com/10812.html 内容来自互联网,请自行判断内容的正确性。若本站收录的信息无意侵犯了贵司版权,请给我们来信(19581529@qq.com),我们会及时处理和回复